Numerologia voi muuttaa elämäsi!


Elämä on sykettä, värähdettä. Kaikki olevainen värähtelee itselleen ominaisella aallonpituudella. Juuri tämä määrittelee sen olemuksen laadun. Värähdettä voidaan mitata ja siksi se on myös ilmaistavissa numeroin, mm. numerologian avulla.

Ihminen valitsee syntymäaikansa sen mukaan, kuka hän on sieluna. Siitä voi laskea hänen syntymälukunsa. Nimen ja nimikirjoitusten kirjaimien numeroarvoista voidaan laskea erilaisia avainlukuja, jotka voivat olla joko harmoniassa tai ristiriidassa sekä syntymäluvun kanssa että keskenään. Tämän tutkiminen paljastaa, miten hyvin henkilö pystyy ilmaisemaan sielunsa perusolemusta fyysisessä maailmassa sekä minkälaisia oppitunteja
hän on valinnut. Numerologia kuvaa mahdollisuuksiamme, hyviä ja huonoja puoliamme, esteitämme ja tunnepuolen ongelmiamme, lahjojamme ja elämämme vaiheita, toisin sanoen koko olemassaoloamme ihmisinä.

Kun ihminen on mieltänyt tietyn oppijakson, hänen tietoisuutensa on lisääntynyt eli hänen värähteensä on noussut ja hän on valmis aloittamaan sielunpolullaan uuden oppijakson. Muuttunut värähde ilmaistaan vaihtamalla nimeä ja/tai nimikirjoitusta. Tämä voi tapahtua esim. kun mennään naimisiin, omaksutaan lempi- tai taiteilijanimi tai kun nimikirjoituksesta kuluu kirjaimia näkymättömiin.

Numerologisen värähteen tietoinen muuttaminen (esim. muuttamalla nimikirjoitusta tai ottamalla lisää nimiä) pätevän numerologin avustamana auttaa ihmistä tasapainottamaan persoonallisuutensa heikoimpia ja epäharmonisimpia olemuspuolia sekä vaikuttamaan kohtaloonsa eli siihen, mitä hän vetää puoleensa ulkoapäin.

Tuhannet ovat saaneet apua elämänmuutokseen numerologian avulla. Ihmiset ovat päässeet eroon sisäisestä rauhattomuudesta ja masennuksesta, jopa itsetuhoisuudesta. Se avaa sulkeutuneille henkilöille, jopa autisteille, portteja ulkomaailmaan ja auttaa meitä parantamaan ulkoista elämänlaatuamme, esim. luomaan haluamamme uran ja parantamaan ihmissuhteitamme.

Numerologian tuntemus auttaa meitä myös valitsemaan ammattimme, ymmärtämään ystäviämme paremmin ja ajoittamaan toimemme otollisimmalle hetkelle eli sovittamaan ne kosmiseen rytmiin. Se auttaa myös yrityksiä valitsemaan nimensä, nimeämään tuotteensa, ajoittamaan toimensa ja valitsemaan henkilöstönsä niin että ne menestyvät.

Barcelonalainen Gladys Lobos on tutkinut numerologisia värähteen muutoksia yli 50 vuotta ja luonut järjestelmän ihmisten auttamiseksi numerologian avulla. Hän on kouluttanut tuhansia numerologeja ympäri maailmaa, mm. Espanjassa, USA:ssa, Etelä-Amerikassa, Puolassa ja Pohjoismaissa. Hän on julkaissut kolme kirjaa espanjaksi ja puolaksi ja antanut kahdelle ihmiselle maailmassa valtuudet opettaa järjestelmäänsä.

Voit varata ajan henkilökohtaiseen numerologiseen konsultaatioon joka sisältää yksityiskohtaisen luonneanalyysin sekä ehdotukset mahdollisten ristiriitaisuuksien ja epäharmonisten värähteiden tasapainottamiseksi mm. uusien nimien ja/tai nimikirjoitusten muuttamisen avulla. Tulkinta kestää n. 2,5-3 tuntia. Hinta 130 € (nykytilanne), tasapainotusehdotuksin 210 €.

KIINNOSTUITKO? Ota yhteyttä, niin saat numerologisen konsultaation tilausohjeet

Katso ESITELMIEN ja KURSSIEN AJANKOHDAT kalenterista