Numerologian perusteet


« Takaisin

Kooste numerologisen kartan avainluvuista ja niiden merkityksestä:

Tärkein avainluvuista on henkilön syntymäajasta laskettava syntymäluku, joka saa lisäväriä syntymäpäivän luvusta. Syntymäluku ilmaisee ihmisen perusluonnetta, sitä kuka hän on sieluna.

Esimerkki: Jos henkilö on syntynyt 3.9.1900, hänen syntymälukunsa lasketaan seuraavasti: 3+9+1+9+0+0+=22 ja 2+2=4. Jos viimeistä edellinen summa on 11, 22, 33 tai 44, kyseessä on ns. mestariluku. Tämä henkilön syntymäluku on siis mestarinelonen, joka saa pehmennystä ja sosiaalisuutta syntymäpäivän kolmosesta. Mestariluku antaa resurssit palvella ihmiskuntaa laajemmalti, mutta tämä pitää saavuttaa itse omalla työllä.

Sisäinen luku saadaan koko nimen (myös entiset nimet lasketaan mukaan) vokaalien summasta. Se kertoo, miten ihminen kokee asiat, miltä hänestä tuntuu. Hän saattaa esimerkiksi kokea ainaista riittämättömyyttä, vaikka hän muiden mielestä menestyisi kuinka hyvin tahansa.

Ulkoinen luku lasketaan koko nimen konsonanteista ja se kertoo, millaisena muut kokevat meidät.

Kaikkien kirjainten summasta saadaan päämäärän luku josta ilmenee, mitä haluamme saavuttaa.

Sisäinen luku, ulkoinen luku ja päämäärän luku muodostavat yhdessä henkilön itseilmaisun portit.

Nimikirjoituksesta ja syntymäluvun summasta laskettava kohtalon luku kertoo, mitä vedämme puoleemme ja miten helppoa meidän on saavuttaa päämäärämme.

Lisäksi lasketaan koko nimen yksittäisten kirjainten numeroarvot ja katsotaan, paljonko kunkin arvoisia kirjaimia on ja puuttuuko jokin numeroarvo kokonaan joukosta. Tämä ilmaisee ihmisen piilevän potentiaalin eli ne työkalut jotka hän on valinnut voidakseen toteuttaa itseään.

Aika kulkee yhdeksän vuoden jaksoissa. Jokaisella vuodella on omat erityispiirteensä. Esimerkiksi vuosi 2015 on planetaarinen 8-vuosi (2+0+1+5=8). Numerologisen vuoden katsotaan alkavan jo edellisvuoden syyskuussa. Oman numerologisen vuotensa voi laskea lisäämällä syntymälukuunsa planetaarisen vuoden numeron. Esimerkiksi henkilö, jonka syntymäluku on 7 on vuonna 2017 8-vuodessa (7 + 2+0+1+7 = 17; 1+7=8).

Kirjainten numerologiset arvot:

numerology_chart
HUOM!  Å=6, Ä=1 ja Ö=6
Muista että Y tässä lasketaan konsonantiksi!

Numeroiden perusmerkitys:

1: ”Minä ensin” (itseluottamus, älykkyys, omaperäisyys, ideat, johtajuus, kunnianhimo – ego, ylpeys, määräilevä, itsekäs)

2: ”Sinä ensin” (kyky nähdä toiset, palvelu, empatia, yhteistyökyky, diplomaattisuus – epävarmuus, huono itsetunto, yrittää olla tarpeeksi hyvä)

3: ”Pidetään hauskaa yhdessä!” (optimismi, kommunikaatio, luovuus, valoisuus, taide, onnekkuus – pinnallisuus, kevytmielisyys, sitkeyden puute)

4: ”Turvallisuuden rakentaja” (asiallisuus, ahkeruus, käytännöllisyys, oikeudenmukaisuus. luotettavuus säästäväisyys, kätevä käsistään – itsepäisyys, sulkeutuneisuus, ahdasmielisyys)

5: ”Vauhtia elämään!” (elinvoima, liike, monipuolisuus, into, rohkeus, vapaudenhalu – kärsimättömyys, hätiköivä, hermostuneisuus, äkkipikaisuus)

6: ”Muumimamma” (lämmin sydän, tunteet, perhe, koti, läheisyys, hoiva, aistit, taiteellisuus – tunteidensa hallittavissa, tunne-elämän ongelmat, mukavuudenhalu, kunnianhimon puute)

7: ”Tietäjä” (Kerää tietoa lukemalla, tutkimalla, intuition avulla, analysoi syvällisesti pikku palasiksi ja yhdistää uudella tavalla ymmärtääkseen MIKSI asian ovat niin kuin ovat. Täydellisyyden tavoittelu, herkkyys – todellisuudenpako, masennusriski, eristyneisyys)

8: ”Juna” (päämäärän tavoittelu, keskittymiskyky, kaikki tai ei mitään, oikeudenmukaisuus, suoruus, vaatii paljon itseltään ja muilta, tehokkuus, johtamiskykyä, strategi – ankaruus, totisuus, joustamattomuus, äärimmäisyydet)

9: ”Maailmanparantaja” (haluaa tehdä maailmasta paremman ja kauniimman paikan kaikille, antelias, avulias, idealisti, taiteellinen, innostuva, vapaudenhaluinen – kärsimättömyys, hermostuneisuus, kiivaus, vaikea hyväksyä toisten vikoja)