Healing – Energibehandling


Ljusets Hjärta erbjuder och lär ut energibehandling i olika former och nivåer. På onsdagens öppna kväll erbjuder vi korta ”smakprov” på healing fr.o.m. kl. 20. Om du är i behov av individuell behandling, lönar det sig att boka en separat tid à 90 €/timme. Då kan behandlingen även kompletteras med Tankefältterapi och Matrix Energetics:

Thought Field Therapy – Tankefältterapi

En revolutionerande metod för behandling av smärta, fysiska besvär och negativa känslotillstånd – rädslor och fobier (t.ex. tandläkar- och flygskräck, social fobi), oro, ångest, depression, sömnproblem etc.). TFT är en mjuk, ytterst snabb och helt smärtfri metod.
Läs mer om TFT »

Matrix Energetics

En ny behandlingsmetod baserad på kvantfysik i kombination med vår egen mentala kraft finns nu också i Finland.
– Behandlingen skapar en oerhört stark känsla av välbefinnande, den är som en våg av inre frid och fröjd
– Gamla inrotade negativa tanke- och beteendemönster bryts och smälter bort med hjälp av den så att vi kan hela gamla trauman och emotionella reaktionsmönster.
– Då är vi fria att börja ett nytt liv både vad gäller hälsa och psykiskt välbefinnande.
– I vårt nya medvetandetillstånd får vi nya möjligheter och kan förverkliga våra drömmar.
– Matrix Energetics-metoden är ett transformativt skapande som omdanar verkligheten. Den kan inte jämföras med någon annan healingform.


  • Enstaka behandlingar 90 €/timme.
  • TFT + Matrix 5 gångers behandlingspaket mot smärta, oro, sömnproblem etc. 1-1,5 h/gång, à 360 €.
    OBS! I behandlingspaketet ingår garanti – om du inte känner en förändring till det bättre redan första gången behöver du inte betala något.