Kurser


Våra kurser syftar till självkännedom och andlig utveckling på många olika sätt. De flesta av kurserna ordnas vid efterfrågan. Minimideltagarantalet är lågt, ofta räcker det med två personer – kvalitet är viktigare än kvantitet. OBS! En del kurser kräver grundkunskaper ur tidigare kurser.

Ljusets Hjärta rf kan också ge utbildning i klärvoajans och healing vid tillräcklig efterfrågan.

Använd knappen nedan för att  anmäla ditt intresse för en kurs. Fråga oss också om andra teman inom personlig utveckling!

Självhjälp

1. Nycklar till Din Egen Kraft – enkla energiverktyg för att hitta dina egna resurser och få vägledning inifrån
(Rening av auran och meditation I)

På vår grundkurs lär Du Dig förstå Ditt eget energifält och medvetet påverka både Ditt fysiska och psykiska välbefinnande. Det som finns i Ditt fält fungerar som en magnet och drar till sig mera likartad energi. Genom att lära Dig ändra på magneten med hjälp av enkla visualiseringstekniker och övningar kan Du styra Ditt liv åt det håll du önskar – här och nu.

Du lär Dig bl.a. att:
vara själsligt närvarande, så att Du är effektivare i allt Du företar Dig och inte gör misstag t.ex. i Ditt arbete eller i trafiken bara för att Du inte lägger märke till saker,
ladda upp Dina kraftresurser snabbt – redan fem minuter är nog för att ge Dig ny ork efter en tung dag,
utplåna gamla, främmande och negativa tankemönster så att Du blir fri att nyskapa Ditt liv,
finna Din glädje, inspiration och kreativitet genom att lyssna inåt.

Genom att meditera får Du svaren på Ditt livs avgörande frågor från den rätta källan – Dig själv. Pris 150 €.


2. Livsspegeln – sex enkla steg för att frigöra och ta i bruk dina undermedvetna resurser!
(Rening av auran och meditation II)

Är du fånge hos ditt undermedvetna utan att veta om det? Det undermedvetna består av alla våra uppfattningar om hur världen fungerar, som formats under hela vårt liv. De kan vara sanna – eller också inte. De fungerar som magneter och drar till oss mera upplevelser av samma sort, för en lärdom upprepas tills man förstått den.

Den här kursen lär dig komma åt undermedvetna tankemodeller och ändra på sådana mönster som drar till dig negativa erfarenheter eller hindrar dig från att komma framåt. När Du grävt Dig ända till problemets kärna, insett lärdomen och putsat Ditt undermedvetna, får Du verkligen Ditt liv att bli bättre, här och nu, det må gälla pengar, hälsa, människorelationer eller självförverkligande.

Lär Dig använda Nycklarna till Din Egen Kraft för att lösa de undermedvetna knutar som bromsar Ditt liv! Pris 140 € inkl. Livsspegeln-CD.


3. Inre frid
(Rening av auran och meditation III)

Du lär Dig mera metoder att rena Ditt energifält, transformera programmeringar och tankemönster samt atthöja Din vibration (bl.a. genom ljuspyramiden och olika andningstekniker) och att nå inre harmoni genom att rena och balansera hjärnhalvorna genom visualisering. Pris 130 €. (För deltagande krävs Nycklar till Din Egen Kraft.)


4. Ditt inre barn

Har du tappat livsglädjen? Känner Du Dig utnyttjad? Finns det ”krångliga” människor i Ditt liv? Lyckas Du inte förverkliga Dina drömmar? Försöker Du vara till lags för att få godkännande och kärlek?

Ibland fjärmar vi oss mycket långt från vårt verkliga jag p.g.a. någon händelse eller programmering. Ditt verkliga jag är ändå öppet, naturligt och spontant som ett barn. Genom att ta kontakt med det här barnet kan Du påminna Dig själv om vem Du verkligen är och på så sätt återfinna källan, där kärleken, glädjen och tryggheten rinner upp. Pris 125 € (inkluderar arbetsbok och meditations-CD).

Hjälpa andra

5. Healing I

Du lär Dig göra en grundputsning av energifältet åt Dig själv och andra genom att använda och strömma energi. Du lär Dig skydda Dig under healingen, separera Dig från den på rätt sätt och Du lär Dig hur man kanaliserar ren, ny energi. Din egen skyddsängel guidar och hjälper Dig att göra behandlingen. Under kurserns gång får Du lära Dig att vara i medveten kontakt med Din ängel. Pris 130 €. (För deltagande krävs Nycklar till Din Egen Kraft.)


6. Healing II

På fortsättningskursen får Du mera information om energifältet och Du lär Dig använda healingtriangeln och rikta healingen noggrannare på specifika organ eller områden. Du lär Dig också hela relationer på energinivå samt hur Du skall vara en så öppen och ren kanal som möjligt för det ljus och den kärlek som strömmar igenom Dig under healingen. Pris 120 €.


7. Healing III

Du lär Dig bl.a. använda healingtriangeln effektivare, putsa huvudet, bryta programmeringar samt stärka Din förmåga att strömma healingenergi. Pris 120 €.


8. Regenesis-healing

Varje cell har en väldig potential att reproducera sig, som t.ex. fostret använder när det bygger upp sin egen kropp. Genom att lära Dig väcka upp denna kraft kan Du effektivera kroppens läkningsprocesser otroligt mycket. Bl.a. brännsår kan försvinna spårlöst på några timmar! Pris 120 €. (För deltagande krävs Healing I.)


9. Kristallhealing

Du lär Dig använda ädelstenar och kristaller som hjälpmedel då Du ger healing åt Dig själv eller andra. En kristallhealing är synnerligen avkopplande och kristallerna skapar ett fält omkring mottagaren, inom vilket allt sker lättare och snabbare. Pris 120 €. (För deltagande krävs Healing I.)


10. Ljusarbete

Till mänsklighetens uppgifter hör också att sköta om Moder Jords välbefinnande. Liksom människor kan man hjälpa även planeten genom healing. Vi lär oss bl.a. naturskydd på energinivå, att sända hjälp till katastrofområden och vårda planetens energinätverk genom att strömma ljus och kärlek. Pris 100 €.

Parrelationer och Kvinnlighet

11. Parrelationer och tvillingsjälar

Vi vill alla ha ett lyckligt parförhållande. Varför är det ibland så svårt? Verkar det aldrig dyka upp någon lämplig? Och om vi redan har en relation, har vi kunnat välja rätt partner? Eller borde vi märka något i oss själva? Hur ska vi kunna skapa ett förhållande som fungerar, håller och växer på såväl emotionell, mental som praktisk nivå? Vad är tvillingsjälar? Än sex då? Vad sker på energinivå? – Välkommen, ensam eller i par. Pris 110 €.


12. Kvinnans kraft

Kvinnlig energi är skapande, stark och omfattande. Kvinnan har unika kraftresurser, som är avsedda för att kunna skapa nytt liv. Dessa resurser kan användas även till mycket annat. På kursen lär Du Dig att medvetet strömma, rena och använda Din kvinnliga energi, som har alldeles egna kanaler i vår energikropp. – Det är lätt fören kvinna att tona in sig på andra människors känslor, tankar och vilja och sedan leva på ett sätt som är främmande för henne själv och bara undra, varför det är så. Vi lär oss göra oss av med sådant som inte är vårt eget eller som vi inte behöver. Kursens syfte är att förstå och få i dagligt bruk den väldiga energipotential som Skaparen har givit åt varje kvinna. ENDAST FÖR KVINNOR! Pris 100 €.

Numerologi

13. Siffrorna talar
(introduktionskurs)

Vad avslöjar födelsetiden om en person? Än namnen då? Hur påverkas vår livskvalitet av förhållandet mellan namnens och födelsetidens vibrationer (hälsa, karriär, människorelationer o.s.v.)? Varför blir livet annorlunda när vi gifter oss eller byter namn på annat sätt? Kan numerologi tillämpas t.ex. på människorelationer? Varför och hur kan numerologin hjälpa människor till ett bättre liv? Vi tar reda på saken genom övningar och exempel. Pris 110 €/2200 SEK, får avdras från priset på 60 timmars intensivkursen. Läs mer »


14. Numerologi för den Nya Tiden
(60 timmars intensivkurs)

Hur ändras en människas liv när hon byter namn? Gladys Lobos har studerat ämnet i över 50 år och lyckats skapa ett unikt system för att kunna hjälpa människor och befria deras inre potential genom att balansera deras numerologiska vibrationer. På motsvarande sätt kan man också hjälpa företag att nå framgång.
– Kursen, åtföljd av en praktiktid med personlig handledning, ger Dig färdigheter att arbeta som professionell numerolog. Du kommer även att kunna konsultera företag.
– Pris 820 €/9000 SEK inklusive material, nu på svenska/finska! Läs mer »

Clairvoajans

15. Att läsa energi – Psychic Reading

Vi kan alla redan läsa energi – vi gissar, vem det är som ringer eller vet när någon ljuger. På kursen lär Du Dig att göra detta medvetet, kontrollerat och tryggt. Du lär Dig läsa och tolka människans energifält, d.v.s. auran med Dina inre ögon. Olika personer förnimmer energi på olika sätt – en del ser clairvoyant, andra känner eller bara vet genom sin intuition. Du kan även avläsa energi i projekt, relationer mm. Teknikerna som lärs ut under denna kurs utgör grunden till vårt clairvoyant- och healerutbildningsprogram. DU KOMMER ATT BLI FÖRVÅNAD ÖVER VAD DU KAN! Det är roligt att läsa energi!
Tag med Dig färgkritor och anteckningsmaterial! Pris 220 €. (Förkunskaper: Nycklar till Din Egen Kraft, Livsspegeln, Healing 1.)


16. Tarot – en port till själens landskap

Tarotkorten speglar det andliga tillståndet hos frågeställaren och kan väl användas som ett komplement till andra energiläsningstekniker. De kan svara på specifika frågor beträffande andlig utveckling, hälsa, relationer, karriär, ekonomi mm. De beskriver situationen samt visar möjliga handlingsalternativ och deras konsekvenser. På kursen lär Du Dig lägga korten för olika teman och tolka dem intuitivt. Tag med Dig Alistair Crowleys ”Thoth”-kort och gärna även ”Osho Transformation Tarot”-kortleken (hör dig för hos oss för tips om var dessa kort kan köpas). Pris 110 €. (Förkunskaper: Att läsa energi.)

Övriga kurser

17. Manifestering – från dröm till verklighet!

Det är meningen att vårt liv ska vara framgångsrikt och att vi ska må bra. Vad innebär det för dig? Kärlek? Livsglädje? Visdom? Ekonomisk trygghet? Pengar som gräs? Frihet? Att vara fri från rädsla? Du kan skapa vad du än vill, du är en gränslös varelse. På kursen får du tekniker och vägledning i hur du arbetar med energi, dina tankar och din vilja för att skapa det du behöver i ditt liv. Vi ser också på manifestering ur ett andligt perspektiv, för i verkligheten är manifestering en kraftfull form av andlig undervisning. Vi ser hurudana utmaningar vi ofta får möta och vad vi ska göra åt dem. I Universum cirkulerar allting – stig med ut i strömmen! Pris 120 €.


18. Änglar
Brita Ekbergs förnyade änglakurs

Välkommen på en härlig änglakurs! Vi gör en meditation och får träffa vår egen skyddsängel. I meditationen kontaktar vi också Kristusenergin och den Heliga Andes energi. Till slut sänder vi ljus till Finland jubileumsåret till ära. Kursen bygger på Britas erfarenheter av änglar under 26 års tid. Efter meditationen kan du ställa frågor och Brita ger dig ytterligare vägledning  om du så vill.  Kurspris 90 €. Om du vill tittar Brita efter kursen skilt på din egen skyddsängel och berättar vad hon ser. Den korta läsningen är frivillig och kostar 30 €.  Du kan anmäla dig eller be om tilläggsinfo på adressen brita.ekberg@elisanet.fi eller på tfn 040 658 0870.
Välkommen till ljusets värld!

Brita Ekberg har sedan år 1991 vandrat medvetet på den andliga stigen och blivit vägledd av änglar och upplysta mästare i den Planetariska hierarkin. Hon har arbetat som andlig lärare i Finland, Sverige och USA.