Utbildningsprogram för klärvoajans och healing


« Tillbaka

OBS! Utbildningen börjar när det finns minst fem intresserade som gått alla förberedande kurser!

Denna utbildning är avsedd för Dig som vill
få vägledning att intensifiera och påskynda Din andliga utveckling
finna en inre källa till välbefinnande, som Du kan ösa ur vad som
än händer i livet
växa som vuxen, våga ta nya steg och skapa Dig ett rikt liv
ta emot livets gåvor och kunna påverka Ditt liv
inte riktigt tycks komma igång på egen hand

Utbildningen är skapad för Din egen andliga tillväxt, men samtidigt lär Du Dig hjälpa
andra bl.a. genom att ge healing och och clairvoyanta konsultationer. Den ger också
goda färdigheter att arbeta som healer eller terapeut. Den vägleder Dig att bli medveten
om Din Din egen livsuppgift.

Under utbildningens gång får Du en djup förståelse av vad som påverkar Dig och andra
på energinivå (energimedvetenhet). Du lär Dig förstå hur energi fungerar (energimekanik)
och påverkar våra människorelationer. Du lär Dig ge olika slag av healing. Du lär Dig
använda Din clairvoyans, tolka och avlägsna blockeringar. Till följd av detta försvinner
problemet från personens liv.

Det Du lär Dig under utbildningen grundar sig långt på Dina egna upplevelser och på vad
Du ser under läsningarna – på så sätt blir utbildningen mycket personlig för Dig.
Du lär Dig ladda Dig själv och andra med ny livskraft. Du får nycklar och verktyg för att
förbättra Ditt välbefinnande på olika nivåer.Grundutbildningen varar tre terminer (augusti.december/januari-maj). Efter det kan Du
fördjupa Dina kunskaper ytterligare en termin, t.ex. om Du siktar på att bli lärare. Då är
undervisningen individuellt anpassad.

Följande kurser krävs som grund för utbildningen:
Nycklar till Din Egen Kraft, Healing I samt Att läsa energi.
Se tidpunkterna för dessa kurser i Ljusets Hjärtas kalender. Vi tar nya
elever som gått de inledande kurserna i början av varje läsår i augusti.
Boka tid för en inledande konsultation så får Du veta mera!
Konsultationen är gratis och förpliktar Dig inte till något.

Utbildningen pågår under tre terminer (ca 50 studieveckor) och omfattar:
– 1
CH
-helg/månad
, med teori och praktiska övningar.
Pris
160 €/mån, betalas i samband med CH-helgen. En del av kurspriset kan
betalas med arbete vid behov
.
minst
50 temaspeglar, (En del av dem kan utföras som distansstudier + rapport)
minst
100 healingar ( – ” – )
minst
50 hela auraläsningar och 50 miniläsningar/aurafototolkningar
(
En del av dem kan utföras som distansstudier + rapport)
arbete på mässor (Temadag för andlig stimulans oa egna evenemang alltid +
minst en stor mässa/termin)
CH
2 att jobba som kontroll på minst tre kurser Du redan avlagt (Med. 1-3,
Healing
1-3, Kvinnans kraft osv. Kolla upp tidpunkterna i Ljusets Hjärtas kalender
och anmäl på förhand att Du tänker komma, tack!
!
Följande
fördjupningskurser: Meditation II-III, Healing II-III + Regenesis,
Kristallihealing/Holistic Pulsing,
Ljusarbete
, Kvinnans kraft/Den andlige mannen,
Själens Stig, 3 Frestare, Ondskans 3 frön, Krigarens Stig I-II,
(Efter KS II övas kunskaperna
i praktiken under ca 1 veckoslutsutfärd vars tidpunkt avtalas skilt. Du får 30 % rabatt
på de flesta fördjupningskurserna
. Kolla tidpunkterna i Ljusets Hjärtas kalender!
Dessutom får Du naturligtvis
personlig handledning och clairvoyant konsultation
GRATIS
så mycket Du vill ha/behöver, dock minst 1gång per månad (värde 90 € / h).

Clairvoyant- och healerutbildningens tidsschema hösten 2008-våren 2009:

– kom på en konsultation (boka tid!) före det första CH-veckoslutet, d.v.s. senast under
augusti/januari!
på måndagar möjlighet att göra vägledda temaspeglar
i Ljusets Hjärta,
(
kolla i LH:s kalender
!)
på måndagar möjlighet att ge healingar när LH har öppet hus

på onsdagar auraläsningar enligt tidsbokning kl.18
, lläsarna förbereder sig från 17.15.
Se tiderna för fördjupningskurserna i LH:s kalender
! Det är värt att studera kalendern
noggrannt också annars så Du finner kurser som ev. intresserar Dig i tid
!

augusti
27.8 – sö 28.8 CH-veckoslut

september
l
ö 3.9 Temadag i Lovisa
lö 17.9 – sö 18.9 kl. 10-18 CH-veckoslut
lö 24.9 – sö 25.9 Luomu-Lahti -mässan. Vi bygger upp mässan lö kl. 8 – ,
jobbar lö – sö kl. 10-17.

oktober
lö 8.10 – sö 9.10 kl. 10-18 CH-veckoslut
fr 14.10 kl.17-21 Vi bygger upp mässan
l
ö
15.10 kl. 10-19 och Mässan för Ande och Kunskap, Stormyrsvägen 8, Haga, Helsingfors.
sö 15.10 kl. 10-18 Förberedelse lö-sö kl. 9, nedmontering sö kl. 18.

november

lö 5.11 – sö 6.11 kl. 10-18 CH-veckoslut
fr 18.11 – sö 20.11 Möjlighet att delta i Nordeuropas största
andliga mässa i Oslo (Alternativmessen)
fr 25.11 kl.19?- Vi bygger upp mässan
l
ö
26.11 kl. 10-17 Temadag för andlig stimulans, Borgå. Förberedelse lö kl. 8.30, nedmontering kl. 17.

december
l
ö
17.12 – sö 18.12 kl. 10-18 CH-veckoslut
Terminsavslutning

januari
l
ö
28.1 – sö 29.1 kl. 10-18 CH-veckoslut

februari
fr
3.2 kl. 17 Vi bygger upp mässan
4.2 kl. 10 – 19 och Minä Olen -mässan i Dipoli, Otnäs, Esbo.
s
ö
5.2 kl. 10 – 18 Förberedelse lö-sö kl. 9, nedmontering sö kl. 18.
l
ö
11.2 – sö 12.2 CH-veckoslut

mars
l
ö
18.3 – sö 19.3 kl. 10-18 CH-veckoslut

april
l
ö
8.4 – sö 9.4 kl. 10-18 CH-veckoslut

maj
27.5 – sö 28.5 kl. 10-18 CH-veckoslut
Terminsavslutning