Numerologi hjälper dig att ändra ditt liv!


Livet pulserar, vibrerar. Varje företeelse i universum vibrerar med en egen, specifik våglängd. Det är just detta som definierar dess art, dess grundkaraktär. Vibration kan mätas och därför kan den också uttryckas i siffror, bl.a. med hjälp av numerologi.

Människan väljer sin födelsetid enligt vem hon är som själ. Av den kan man räkna ut hennes födelsevibration. Av siffervärdena i hennes namn och namnteckningar får man fram olika nyckeltal, som kan vara i harmoni eller i konflikt både med födelsevibrationen och även sinsemellan. Detta avslöjar, hur väl personen i fråga kan uttrycka sin själs grundkaraktär i den fysiska världen samt hurudana lärdomar hon har valt.

Numerologin beskriver våra möjligheter, våra positiva och negativa sidor, våra hinder och våra emotionella problem, våra talanger och våra livsskeden, d.v.s. hela vår tillvaro som människor.

När människan har tillägnat sig ett visst kunskapsmått har hennes medvetandenivå stigit, d.v.s. hennes vibration har höjts och hon är redo att inleda en ny etapp på sin själsstig. Den förändrade vibrationen uttrycks genom att byta namn och/eller namnteckning. Detta kan ske t.ex. när man gifter sig, tar till sig ett smek- eller artistnamn eller när det faller bort bokstäver ur namnteckningen.

En medveten förändring av den numerologiska vibrationen med hjälp av en sakkunnig numerolog hjälper människan att balansera de svagaste och mest disharmoniska sidorna i sin personlighet samt att påverka sitt öde, d.v.s. det som hon drar till sig utifrån.

Numerologin har hjälpt tusentals människor att förändra sitt liv. Människor har blivit fria från inre oro och depression, t.o.m. självdestruktivitet. Den öppnar upp portar till omvärlden för inbundna människor, t.o.m. för autister, och den hjälper oss att förbättra vår yttre livskvalitet, t.ex. att skapa den karriär vi önskar och förbättra våra människorelationer.

Numerologin hjälper oss också att välja vårt yrke, förstå våra vänner bättre och att handla vid den lämpligaste tidpunkten, d.v.s. anpassa oss till den kosmiska rytmen. Den hjälper också företag att välja sitt namn, namnge sina produkter, att handla vid rätt tidpunkt och välja sin personal så att de blir framgångsrika.

Gladys Lobos från Barcelona har studerat numerologiska vibrationsförändringar i över 50 år och skapat ett system för att kunna hjälpa människor med numerologi. Hon har utbildat tusentals numerologer runtom i världen, bl.a. i Spanien, USA, Sydamerika, Polen och de nordiska länderna. Hon har gett ut tre böcker på spanska och polska och givit två människor i världen rätt att undervisa sitt system.

Du kan boka tid för en personlig numerologisk konsultation som omfattar
en detaljerad individuell personanalys samt förslag till hur du kan balansera upp eventuella disharmonier och svagheter t.ex. genom nya namn och/eller ändring av namnteckningen. Tolkningen tar 2,5 – 3 timmar. Pris 130 € (nuläget),  med balanseringsförslag 210 € / 2200 SEK, på distans (jag skickar det skriftliga materialet per e-post och sedan har vi konsultationen per telefon, Facebook Messenger eller Skype.

INTRESSERAD? Ta kontakt så får du beställningsanvisningar för en numerologisk konsultation!

Kolla TIDER för FÖREDRAG OCH KURSER i kalendern!