Grunder i numerologi


« Tillbaka

Sammandrag av nyckeltalen och deras innebörd i en numerologisk karta:

Det viktigaste nyckeltalet är födelsetalet, som uträknas från en persons födelsetid. Födelsetalet får tilläggsfärg av födelsedagens tal. Födelsetalet uttrycker en människas grundkaraktär, vem hon är som själ.

Exempel: Om personen är född 3.9.1900, räknar man ut hennes födelsetal på följande sätt: 3+9+1+9+0+0=22 och 2+2=4. Om den näst sista summan är 11, 22, 33 eller 44, är det fråga om ett s.k. mästartal. Denna persons födelsetal är alltså en mästarfyra, som får kommunikationsfärdighet och social förmåga av födelsedagens trea. Ett mästartal ger resurser att tjäna mänskligheten i större skala, men detta bör man själv uppnå genom egna insatser.

Det inre talet får man av summan av vokalerna från alla namn (även tidigare namn räknas med). Det avslöjar, hur personen ifråga upplever saker, hur hon känner det. Hon kan t.ex. alltid känna sig otillräcklig, vilka framgångar hon än når.

Det yttre talet räknas av hela namnets konsonanter. Det talar om för oss hur andra upplever personen.

Summan av alla bokstäver utgör ens målsättningar. De avslöjar vad vi strävar efter.

Ödestalet består av summan av namnteckningens bokstäver och födelsetalet. Det berättar vad vi drar till oss och hur lätt det är för oss att nå våra mål.

Dessutom räknar man ut hur många bokstäver med de olika siffervärdena det finns i hela namnet och får då personens dolda potential, d.v.s. verktyg för att leva sitt liv med. Den kan stöda helheten eller förklara motsättningar i en persons karaktär.

Tiden löper i nio års cykler. Varje år har sina egna speciella egenskaper. T.ex. år 2015 är planetariskt ett 8. år (2+0+1+5=8). Det numerologiska året anses börja redan vid nymånen i september föregående år.

Sitt eget numerologiska år kan man räkna ut genom att lägga sitt födelsetal till det planetariska året.

Bokstävernas numerologiska motsvarighet:

numerology_chart

OBS!  Å=6, Ä=1 och Ö=6
Kom ihåg att Y här räknas som en konsonant!

Siffrornas grundbetydelse:

1: ”Jag först” (självförtroende, intelligens, originalitet, idéer, ledarskap, ambition – ego, stolthet, diktatorisk, självisk)

2: ”Du först” (förmåga att se andra, empati, service, samarbetsförmåga, diplomati – osäkerhet, brist på självförtroende, försöker vara till lags)

3: ”Vi ska ha roligt tillsammans” (optimism, kommunikation, kreativitet, konstnärlighet, ljus, god tur – ytlig, lättsinnig, brist på uthållighet)

4: ”Vill bygga trygghet” (saklig, flitig, praktisk, rättvis, pålitlig, sparsam, händig – envis, sluten, trångsynt)

5: ”Sätt fart på livet!” (vitalitet, rörelse, mångsidighet, iver, mod, frihetslängtan – otålig, oeftertänksam, kort stubin)

6: ”Muminmamma” (varmt hjärta, känslor, familj, hem, närhet, omvårdnad, välutvecklade sinnen, konstnärlighet – dominerad av sina känslor, problem i känslolivet, bekvämlighet, brist på ambition)

7: ”Forskaren” (Samlar information genom att läsa, studera, observera, forska, analyserar sönder till små bitar och förenar på ett nytt sätt för att förstå VARFÖR saker är som de är. Perfektionism, känslighet – verklighetsflykt, risk för depression, ensamhet, isolering)

8: ”Tåget” (målinriktning, koncentrationsförmåga, allt eller inget, rättvisa, går rakt på sak, kräver mycket av både sig själv och andra, effektiv, ledarförmåga, strategisk – sträng, allvarlig, oflexibel, går till ytterligheter)

9: ”Världsförbättraren” (vill göra världen till en bättre och vackrare plats för alla, givmild, hjälpsam, idealist, konstnärlig, ivrig, frihetslängtan – otålig, nervös, häftig, svårt att tolerera andras brister)